DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Kontakt

 
Ředitelka Soukromé hudební školy: 
Mgr. Jitka Arendáč Šťastná
Kontaktní telefon: + 420 774 303 750
E-mail: stastnajitka79@gmail.com
 
 
"Rozvíjet druhé na jejich hudební cestě je moje poslání,
jsem hudební pedagog, speciální pedagog
(školský logoped, surdoped, etoped). 
Do soukromé výuky zařazuju prvky muzikoterapie,
motivuju k improvizaci,
k veřejné produkci. 
Děkuju rodičům za předávání základů pravidel společenského chování - náš pan sbormistr Štěpánek na SPgŠ v Kroměříži děkoval po každém vystoupení našim rodičům
za tyto základy do života.
MY VŠICHNI Z HUDEBNÍ ŠKOLY POSÍLÁME RADOST Z HUDBY DÁL."
Mgr. Jitka Arendáč Šťastná
 
IČO: 01520776
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20.3. 2013,
Úřad Městské části Praha 6
 
Změna adresy učebny od 1.7. 2021:
Kolej Hvězda Univerzity Karlovy, blok 1, Zvoníčkova 1928/7, Praha 6 - Břevnov, 162 00
 
Spolupracujeme s Hudebním domem, konzultujeme výběr vhodného hudebního nástroje,
snažíme se vyjít vstříc vašim požadavkům a možnostem.
 
 
 
 
https://www.google.com/webmasters/verification/verification-file-dl?hl=cs&authuser=0&siteUrl=http://www.hudebniskolajstastne.websnadno.cz/&security_token=fHzA0tD1yFzAdsRyHhE5MaPKzco:1498975508844